قفل برقی مخصوص درب طلا فروشی

قفل درب طلا فروشی قیمت اما Clitek Remote Digital Lock نیازی به این آداپتورها ندارد. اما قفل کنترل از راه دور الکترونیکی از دو صفحه رمزگذاری و یک کنترلر تشکیل شده است. این دو تکیه گاه یکی در سمت موتور و دیگری در طرف مقابل قرار دارد. قفل درب طلا فروشی قیمت را ببینید. ماContinue reading “قفل برقی مخصوص درب طلا فروشی”