[ad_1]

همه تیم های NBA برای جلوگیری از کمبود احتمالی پول در نتیجه بیماری همه گیر COVID-19 ، 30 میلیون دلار وام از Silver Circuit دریافت خواهند کرد.

• همچنین بخوانید: شکارچیانی که توسط COVID-19 برخورد کرده اند

این را دوشنبه توسط Sports Business Journal آموخت.

این مبلغ 900 میلیون دلار از طریق یک صندوق سرمایه گذاری متعلق به لیگ و از طریق مکان های خصوصی تأمین می شود.

توزیع پول در مدت سه یا چهار سال انجام می شود و باید با سود پرداخت شود.

این اولین بار است که NBA چنین تصمیمی برای تأمین بودجه فعالیت های خود می گیرد. این کار عمدتا برای جبران از دست دادن درآمد صورت می گرفت که با کمبود هوادار در جایگاه در مبارزات بعدی انتظار می رفت.

به طور معمول ، فروش بلیط حدود 40٪ از درآمد NBA را تشکیل می دهد.

زنجیره نقره ای باید از 22 دسامبر فصل 2020-2021 را آغاز کند.

[ad_2]

منبع: maxgamer.ir

ایندکسر