[ad_1]

جمعه شب در سنت ریمی ، مونترو ، یک مرکز خرید در آتش شعله ور شد.


[EN IMAGES]    آتش سوزی بزرگ در یک مرکز خرید در سنت ریمی

Photo Agence QMI ، پاسکال ژیرارد

چندین مشاغل در مرکز خرید St-Rémi در خیابان Lachapelle در اثر آتش سوزی از بین رفت ، از جمله رستوران-بار Aux 3 Grelots.


[EN IMAGES]    آتش سوزی بزرگ در یک مرکز خرید در سنت ریمی

Photo Agence QMI ، پاسکال ژیرارد


[EN IMAGES]    آتش سوزی بزرگ در یک مرکز خرید در سنت ریمی

Photo Agence QMI ، پاسکال ژیرارد

هنوز علت آتش سوزی مشخص نیست.


[EN IMAGES]    آتش سوزی بزرگ در یک مرکز خرید در سنت ریمی

Photo Agence QMI ، پاسکال ژیرارد


[EN IMAGES]    آتش سوزی بزرگ در یک مرکز خرید در سنت ریمی

Photo Agence QMI ، پاسکال ژیرارد

[ad_2]

منبع: maxgamer.ir

ایندکسر