249000 دوز واکسن COVID-19 تا پایان دسامبر


جاستین ترودو روز دوشنبه اعلام کرد ، کانادا تا پایان دسامبر حداکثر 249000 دوز واکسن Pfizer’s COVID-19 را دریافت خواهد کرد.

• همچنین بخوانید: 1،577 مورد اضافی ، 22 مرگ جدید

• همچنین بخوانید: همه رویدادها در همه گیر COVID-19

• همچنین بخوانید: پیکربندی مجدد کبک در تعطیلات برای شکستن موج دوم؟

نخست وزیر گفت که توافق نامه ای با شرکت برای رسیدن به این دوزها “زودتر” حاصل شده است.

وی گفت: “پس از تأیید بهداشت كانادا ، اولین زایمان ممكن است هفته آینده انجام شود و میلیون ها دوز برای اوایل سال 2021 در نظر گرفته شده است.”

توجیهی مطبوعاتی نخست وزیر را دنبال کنید.


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>