Monthly Archives فوریه 2021

کنکوری های گات، زبان را 100 می زنند

این روزها نام مرکز زبان گات به عنوان یکی از بهترین آموزشگاه زبان در تهران و برخی شهرستان ها شناخته شده است. این مجموعه فعالیت خود را از سال 1388 آغاز کرده و تا امروز با کسب موفقیت های چشمگیر، سعی کرده رضایت تمامی زبان آموزان را به خود جلب کند...

Read More

قانون جذب امیر شریفی را بشناسید!

تلاش جهت کسب خواسته ها و دستیابی به آنها قطعا یکی از ضروری ترین مسائل زندگی است که افراد باید در طول روز این کار مهم را انجام دهند...

Read More