[ad_1]

اولین انتخاب در آخرین پیش نویس NFL ، مهاجم جو بارو ، یکشنبه بعد از ظهر در فدرال اکسپرس بین تیم سین سیناتی بنگال و تیم فوتبال واشنگتن اخراج شد.

در کوارتر سوم ، محوری جوان پس از یک پاس ضربه خورد. سپس این اتفاق نیفتاد.


یک کابوس در میان بنگالها در سین سیناتی؟

بارو یکی از زانوها را با دستانش روی زمین نگه داشت. سرانجام در اتومبیل ایمن بود که میدان را ترک کرد.

قبل از آسیب دیدگی ، 23 ساله 22 بار از 34 تلاش خود برای عبور از 203 متری و یک ضربه محکم اقدام کرد.

رایان فینلی جای مرکز Burrow را در پشت مرکز بنگال گرفت.

[ad_2]

منبع: maxgamer.ir