یک مرد 31 ساله در خیابان در لاسال دراز کشیده شده است


مردی 31 ساله در حالیکه در 9 دراز کشیده بود پیدا شده خیابان در محله LaSalle مونترال ، حدود ساعت 5 صبح شنبه.

سخنگوی وی ژان پیر برابانت گفت ، قربانی که از ناحیه سر دچار آسیب دیدگی شدیدی شده بود ، توسط افسران پلیس سرویس پلیس La Ville de Montreal (SPVM) پیدا شد.

سخنگوی SPVM گفت: “مقتول در حین انتقال به یک بیمارستان بیمارستان هوشیار بود.”

این بخش بین خیابان Centrale و بلوار LaSalle بسته است تا محققان بتوانند شرایط واقعه را تعیین کنند.

برابانت افزود: “پرخاشگری ، یک حادثه رانندگی ، یک سقوط ، همه فرضیه ها در حال حاضر روی میز است.”


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>