یک جوان 17 ساله در Riviera de Prairie چاقو خورده است


صبح روز شنبه حوالی ساعت 00:20 دقیقه در منطقه ریویرا دی پریری در مونترال به یک جوان 17 ساله با چاقو حمله شد.

این شکاف بین چند نفر در گوشه خیابان های پیر-شاسور و بارتلمی رخ داد.

هنگام ورود افسران پلیس از اداره پلیس La Ville de Montreal (SPVM) ، مقتول در محل پیدا شد.

ژان پیر برابانت سخنگوی SPVM گفت: “قربانی به وسیله یک سلاح سوراخ کننده در قسمت تحتانی بدن زخمی شده است ،” قربانی به بیمارستان منتقل شد و اکنون در وضعیت وخیمی است.

محققان SPVM برای تعیین شرایط حادثه یک محیط امنیتی ایجاد کردند.

سخنگوی گفت ، هنوز هیچ مظنونی دستگیر نشده است.


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>