پروژه جدید 27 کیلومتری برای یک راهرو سبز در مونترال


شهر مونترال قصد دارد یک راهرو سبز به طول 27 کیلومتر ایجاد کند که پارک طبیعی Boa de Zaragua را با پارک Angrignon متصل کند.

والری پلانته ، شهردار مونترال روز دوشنبه گفت ، پروژه کریدور شمال و جنوب از سال 2023 آغاز می شود و بیش از یک دهه طول می کشد.


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>