ون های NASCAR: کایل بوش جایگزین رافائل لسار شد


آموخته است که رافائل لسارد در سال 2021 در سری پیکاپ NASCAR به Kyle Busch Motorsport (KBM) برنخواهد گشت روزنامه.

شماره 4 تویوتا توندرا ، که بوزرون جوان منجر به پیروزی در Taladega در 3 اکتبر و چهار پنج برتر امسال شد ، به جان هانتر نمکک سپرده خواهد شد.

طبق اطلاعات ما ، اطرافیان لسار برای چندین هفته با یک تیم برتر دیگر در فلات در حال بحث و گفتگو خواهند بود.

با این حال ، بدون تأیید آن ، می توانیم فرض کنیم که این سازمان تیم GMS است که چند هفته پیش مسابقات قهرمانی شلدون کرید را در ققنوس برگزار کرد.

GMS که در سال 2020 وارد 5 خودرو از سری پیکاپ ها شد ، اکنون چهار راننده تمام وقت برای فصل آینده دارد.


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>