مراکز خرید مکان اعتراض نیستند


ژان فرانسوا بل ، مدیر روابط دولت در شورای تجارت کانادا ، پیامی برای افرادی دارد که در اعتراض به اقدامات بهداشتی آخر هفته در ماسوره در روز رزم بدون ماسک می رقصیدند.

• همچنین بخوانید: کوویدیوتس در بازار

آقای بللو صبح دوشنبه به رادیو QUB گفت: “اگر با تصمیمات دولت موافق نیستید ، باید در مجلس شورای ملی و در مقابل دفاتر نمایندگان تظاهرات كنید ، نه در مقابل تاجر كه هیچ كاری با این تصمیمات ندارد.” تنها کاری که او انجام می دهد اجرای مقررات ، قانون و اطمینان از امنیت مشتریانش است. “

مصاحبه کامل ژان فرانسوا بلو با پیر نانتل را از رادیو QUB بشنوید:


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>