محل یوبی سافت در ساجنی تخلیه شد ، عملیات پلیس در حال انجام است


بعد از کشف یک بسته پارکینگ مشکوک ، اوایل بعد از ظهر جمعه محل های Ubisoft در Saguenay تخلیه شد.

• همچنین بخوانید: یافتن منبع تماس دشوار است

• همچنین بخوانید: احمق در یوبی سافت ترس ایجاد می کند

یک محوطه ساخته شده و آتش بازی های Sûreté du Québec در محل انتظار می رود.

علاوه بر Ubisoft ، مغازه های اطراف نیز تخلیه شده اند.

این وقایع دو هفته پس از یک تماس جعلی تهدیدآمیز به دفاتر مونترال یوبی سافت رخ می دهد.

پس از این تماس ، یک عملیات بزرگ پلیس آغاز شد و باید افسران تخلیه شوند.


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>