ماشین فردا چگونه خواهد بود؟


چندی پیش تصور می کردیم که ماشین فردا پرواز خواهد کرد.

امروز به ما گفته شده است که اتومبیل های آینده برقی خواهند بود و دیگر نیازی به راننده نخواهند داشت. آیا هنوز هم مدینه فاضله است یا واقعاً واقع بینانه است؟

مارک-آندره گوتیه و ژرمن گویر با عینک های 2020 خود در آخرین قسمت از اتومبیل آینده بحث کردند پادکست نمادها در رادیو QUB. آنها آنچه را که دوست دارند فردا در این اتومبیل ببینند ، اما همچنین آنچه امیدوارند نبینند را در جهان منتشر کرده اند.


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>