قهوه ای ها توسط COVID-19 نابود شدند


اپیدمی COVID-19 روز چهارشنبه به کلیولند براونز رسید ، در این باشگاه نام سه بازیکن در لیست COVID-19 قرار گرفت.

• همچنین بخوانید: COVID-19: 17 بازیکن آلوده به NFL

در حقیقت ، جك كونكلین مسدود كننده ، چارلی هیولت متخصص پرتاب دور و كدی پاركی كیكر پس از آزمایش مثبت یا تماس نزدیك با فرد آلوده مجبور به انزوا شدند.

مایلز گرت همچنین بیمار ، در تمرین روز شرکت نکرد و برای استراحت در خانه ماند. با این حال ، نام او در لیست باشگاه COVID-19 نیست.

کریس هوبارد همچنین در جستجوی ویروس کرونا است.

قهوه ای ها با رکورد 6-3 در بخش شمال اتحادیه آمریکا سوم هستند.


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>