فرمول 1: سکو لنس استرول در بحرین


کبک لنس استرول روز یکشنبه در جایزه بزرگ فرمول یک صهیر در بحرین به مقام سوم روی سکو رسید. هم تیمی او سرخیو پرز در اولین مسابقه حرفه ای خود پیروز شد.

جزئیات بیشتر برای آمدن …


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>