سودپرک با فلزات واکنش و گاز هیدروژن آزاد می کند، به تیتر نمونه محلول سودپرک در آب حساس فلزآلومینیوم واکنش می دهد و منجر خوردگی آلومینیم می شود. در مراحل بازیافت کاغذ ، ازسدیم هیدروکسید برای قطع نمودن جوهر از الیاف صفحه به کارگیری می شود که منجر می شود الیاف کاغذ دوباره مورد استعمال قرار گیرند. به مراد فراوری از کتان و رنگرزی الیاف تصنعی مثل پلی استر ها و نایلون ها استعمال میشود. سدیم هیدروکسید به جهت امداد به ساخت انواع داروها و محصولات دارویی ، از مسکن های معمول درد نظیر آسپرین داروهای ضد منعقد خون که می توانند به جلوگیری از لخته شدن خون امداد کنند ، تا داروهای کمتر دهنده کلسترول به کار گیری می شود. از سود برای ساخت صابون و اشکال شوینده های آیتم استعمال در منازل و مصارف تجاری به کار گیری می شود. برای از در میان بردن این چربی ها و آلودگی ها قبل از فرایند رنگرزی از سود سوزآور یا این که کاستیک سودا استفاده میشود. برای خرید این ماده می توان به رخ اینترنتی به سایت پگاه گوشه و کنار مراجعه کرد و آن را سفارش داد. می اقتدار این ماده شیمیایی را به صورت اینترنتی خریداری کنید. از رخ گرانول عمده در صنعت نساجی و داروسازی استفاده می شود زیرا در همین صنعت های آلرژی بسیار فراتر است. سود پرک در مواد غذایی نظیر پخت و پز غذاهایی مانند زیتون یا این که امداد به قهوه ای شدن پره های زراعی استعمال می شود. همین مسئله یاری می کند تا بیشتر مواد ناخواسته در چوب حل شود و سلولز تقریبا خالص باقی بماند ، که اساس کاغذ را تشکیل می دهد. لازم است بدانید از آنجایی که همین ماده حیاتی خواص خورندگی می باشد به راحتی می تواند بافت ها و پروتئین ها را در خویش حل کند. هیدروکسید سدیم در صابون ، یکی از مواد با و مضاعف کلیدی می باشد . یک عدد از موارد دیگر این ماده استعمال در صنعت کنسرو سازی به جهت تجزیه پوست گوجه، سیب زمینی و دیگر میوه جهت جلوگیری از فساد و کپک گزینه به کار گیری قرار می گیرد. هیدروکسید سدیم در ساخت سلول سوختی به کارگیری می شود. در صورتی که شما هر نوع سوالی در ارتباط حیاتی چه جایی و طرز به کارگیری از سدیم هیدروکسید یک دهم مولار دارید، می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر