مدیرعامل کمپانی توسعه و گسترش بازرگانی آهن و فولاد میلاد گفت: کار در صنعت های پاییندستی و بالادستی فولاد از جمله حضور در بخش معدن و صنعت های معدنی و بازارهای صادراتی فولاد جزو اولویتها و برنامه شرکت بسط بازرگانی آهن و فولاد میلاد است، ازاینرو در اواخر سال قبلی و حساس بررسیهای کارشناسی، سرمایهگذاری در معدن بور قره آقاج زنجان انجام گرفت و به باعث آن در شرکت معدنی به دنیا آمدن برنا ابرار به ثبت و متعاقبا اقدام به تجهیز و استخراج همزمان دارای اکتشاف تفصیلی داشته است و در حال حاضر دپو قابلتوجهی از ماده معدنی ذخیره شده است. مدیرعامل شرکت توسعه و گسترش بازرگانی آهن و فولاد ولادت تصریح کرد: در شرایط کنونی به استدلال رشد قیمتهای فولاد در بازار داخل، واردات آن بهصرفهتر شده و اصلی دقت به بستر مطلوب و ظرفیت بالای تولیــــد در درون کشـور، صنعت فولاد ما می تواند حتی پاسخـــگوی نیاز ناحیه باشد . محمدحسین دیدهور اهمیت بیان این‌که معدن وابسته به این کمپانی در شرایط مطلوبی قرار دارد، افزود: درصدد هستیم تا از شیوه همکاری حساس شرکت ها خارجی، بستر ضروری را برای کامل شدن زنجیره ارزشافزوده همین جنس آماده کرده و حیاتی فرآوری سنگ بور بهدست آمده از همین معدن، از محل فروش محصولات فرآوری شده، ارزشافزوده مطلوبی را به جهت شرکت حاصل نماییم . در این حوزه همین کمپانی بررسیهای حتمی را به جهت بسط کار و تولید تنوع در تولیدات و فرآوردهها در دستور فعالیت خویش داراست . در همین حوزه این کمپانی بررسیهای واجب را به جهت گسترش فعالیت و ساخت تنوع در تولیدات و فرآوردهها در امر عمل خویش دارد. همینطور برای پاکسازی قارچ در آب استخر به کارگیری می شود. دیدهور همینطور از برنامهریزی برای جذب نیروهای متخصص و استفاده از ظرفیتهای بازار برای حرکت در جهت تبدیل این کمپانی به یکنهاد مالی پهناور و انجام بعضا مذاکرات اساسی موسسه ها حقوقی بزرگ بهمنظور حضور در ترکیب سهامداران شرکـــــتآهن و فـــــــــولاد مــــــیلاد خـــــــبر داد. همین ماده شیمیایی کاربرد های ویژه ای در جهت ارتقای کیفیت کشاورزی دارااست و اصلی استحکام دادن به دیواره سلولی گیاهان، موجب افزایش مقدار پروسه جذب و فتوسنتز میشود. گوارش: چنانچه اشخاص به اشتباه از همین ماده استعمال کنند و آن را بخورند ممکن می باشد اهمیت اسهال، تهوع، درد های شکمی و … اسید بوریک و نمک های سدیم بورات آن مواد موثری در محصولات آفت کش ها هستند که به تیتر حشره کش ها ، قارچ کش ها ، جلبک کش ها ، علف کش ها ، قارچ کش ها و به تیتر نگهدارنده های چوب استعمال قرص اسید بوریک می شوند. درصورتیکه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد اسید بوریک سوسک لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر