رئیس PLC برای کبک در حال بررسی نظرات خود در مورد لایحه 101 است


چلسی کریگ ، رئیس حزب لیبرال کانادا در کبک ، اظهارات خود را پس از اظهار نظرهایی که در توییتر مبنی بر سرکوبگرانه بیل 101 ادعا کرد ، به خاطر آورد.

وی گفت: “می خواهم روشن باشم: 1) زبان فرانسه در كبك رو به زوال است و باید از آن محافظت شود. 2) لایحه 101 مهم است. 3) توانایی خدمت به زبان فرانسه در كبك از جمله مونترال مهم است.” چهارشنبه بعد از ظهر نوشته شده است.

جزئیات بیشتر برای آمدن …
منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>