ذبح آهو در لونگیو متوقف شده است


شهردار سیلوی رودیتل دوشنبه شب خواست که جلوی ذبح 15 گوزن در پارک میشل-چارتران در لون یوربین را بگیرد.

در اینجا بیانیه من در مورد بازرسی در محل از جمعیت گوزن ها در پارک میشل-چارتران در …

ارسال شده توسط سیلوی والد – شهردار لونگوئیل در دوشنبه ، 23 نوامبر 2020
منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>