در صورتی که دمای فریزر سردخانه از رنج مطلوب که توسط کاربر تهیه می شود، پیروی نکند و دمای درون گوشه و کنار سردخانه از کنترل بیرون شود؛ یعنی یک اختلال حساس وجود دارد. همچنین می تواند اصلی تنظیم تیغههای دمپر جهت جریان را به راحتی تغییر و تحول داد. به مراد گشوده کردن دمپر اهرم آن می بایست در وضعیت موازی با کانال قرار بگیرد. به جهت نمونه در یک خانه، طبقه همکف ممکن در یک حیطه گرمایشی باشد؛ در صورتی که اتاق خواب طبقه بالا در حیطه دیگر باشد. در بعضا دیگر اهمیت به کار گیری از پیچهایی آن را محکم کردهاند که به وسیلهی پیچ گوشتی می توان آن را گشوده کرد. 3 – دمپر موتور جدا و وصل ON/OFF حساس مکانیسم فنر برگشت: این نوع از موتوردمپرها در زمان پر‌نور شدن سیستم به امداد جریان برق دمپر را باز می نمایند ولی حیاتی جدا جریان برق از نیروی فنر به جهت بسته شدن آن کمک میگیرند همین قابلیت و امکان که درواقع انقطاع از ظواهر فعالیت زیباتر جنبه حفاظتی نیز دارد در اشکال دیگر دمپر موتور که فاقد فنر بازگشت هستند، وجود ندارد. غالبا همین فعالیت بوسیله یک کانکشن حرارتی که در دمای بالاتر از دمای محیط ذوب میشود حادثه میافتد. همین خلل می تواند از قطعه ای به اسم دمپر باشد که در این نوشته به توضیح آن می پردازیم. داخل درپوش را باز‌نگری کرده تا درصورتیکه جسمی نظیر تسمه یا فوم در در بین پرههای دمپر گیر بود آن‌ها را بردارید. دمپرها در نصیب ورودی جریان هوا (خروجی هواکشها) نصب می گردند و باتوجه به کاربرد آن ها مدلهای متمایز دارند. بالا رفتن دما در محیط یخچال، سبب فاسد شدن مواد غذایی و زیر آمدن بیش از حد دما، منجر یخ زدن مواد خوراکی و تلف شدن انرژی می شود. دمپر بادی معمولا میان کانال انتقال هوا قرار می گیرد.دمپر در حالت مهیا به کار می باشد.پس از واضح شدن دستگاه ، فشار هوا منجر گشوده شدن دمپر می شود.به محض افت فشار هوا دمپربسته می شود. در آخر درپوش را در جای خود قرار دهید و آنگاه تنظیمات دمایی دستگاه را در وضعیت عادی دمپر شبکه کولر قرار دهید. گونه قاب دمپر هوا ی ۷ و ۸ همچون دمپر هوا ی تیغه موازی هست ، ولی مونتاژ تیغه های دمپر ۷ و ۸ به رخ یکی در در میان به شکل بر عکس فعالیت می نماید و وضعیت ۷ و ۸ به دمپر هوا می دهد .

ایندکسر