خرد کردن حشره غیرممکن استسوسک متوسط ​​2 سانتی متری که “کشتی سفید شیطان” نام دارد ، اگر اتومبیلی از آن عبور کند بدون مشکل زنده می ماند.


منبع: maxgamer.ir

حتما بخوانید:
25 نوامبر: شیوع خشونت علیه زنان در سایه ویروس کرونا

دیدگاهتان را بنویسید