[ad_1]

سوسک متوسط ​​2 سانتی متری که “کشتی سفید شیطان” نام دارد ، اگر اتومبیلی از آن عبور کند بدون مشکل زنده می ماند.

[ad_2]

منبع: maxgamer.ir

ایندکسر