[ad_1]

ما کجا هستیم؟ مذاکره کنندگان تأیید می کنند که ما در حال بحث و گفتگو هستیم. اما پرونده به طور پیوسته در حال پیشرفت است … و موارد دیگر. چرا؟

[ad_2]

منبع: maxgamer.ir

ایندکسر