تیراندازی در منطقه سن لئونارد


در حوالی ساعت 2:20 بامداد شنبه در نبش خیابان های اوبرت و منرویل در منطقه سن لئونارد مونترال تیراندازی شد.

ورونیکا کوموئیس ، سخنگوی پلیس La Ville de Montreal (SPVM) گفت ، وقتی آنها به صحنه رسیدند ، پلیس یک مورد را روی زمین پیدا کرد و یک گلوله به دیوار یک اقامتگاه برخورد کرد.

وی گفت: “هیچ مصدومیتی نخواهد داشت.”

مرحله برای محافظت از شرایط رویداد در حال حاضر محافظت شده است.

سخنگوی SPVM افزود: پلیس با کمک یک تکنسین پزشکی قانونی و نگهبان سگ کمک می شود.


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>