[ad_1]

حداقل 600000 نخ سیگار قاچاق توسط پلیس سوره دو کبک در هنگام رهگیری پیش پا افتاده یک وسیله نقلیه تندرو در لابل ، لورنسیان کشف و ضبط شد.

این تشنج اواخر صبح پنجشنبه ، در کیلومتر 144 بزرگراه 117 رخ داد.

پلیس در منطقه ای که حد مجاز 90 کیلومتر در ساعت است ، یک وسیله نقلیه را با سرعت 130 کیلومتر در ساعت متوقف کرد.

“پس از بررسی های معمول ، پلیس سیگارهای قاچاق را پیدا کرد. پس از گرفتن مجوزهای قانونی ، پلیس بیش از 600000 سیگار قاچاق را در کامیون و همچنین یک دستگاه تریلر کشف و ضبط کرد. “

طبق قانون مالیات بر دخانیات ، اکنون می توان یک زن 47 ساله و یک مرد 58 ساله را متهم کرد.

علاوه بر این ، وسیله نقلیه و تریلر آنها به عنوان اموال مربوط به جرم توقیف شد.

[ad_2]

منبع: maxgamer.ir

ایندکسر