ترامپ چراغ سبز را به روند انتقال به دولت بایدن نشان می دهد


ترامپ چراغ سبز را به روند انتقال به دولت بایدن نشان می دهد.

• همچنین بخوانید: جو بایدن برای انتصاب رئیس سابق فدرال رزرو جانت یلن به خزانه داری

• همچنین بخوانید: پیروزی بایدن در ایالت مهم میشیگان رسماً تصدیق شد

جزئیات بیشتر در ادامه خواهد آمد …


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>