ترامپ اعلام کرد که وودی وی رودی جولیانی آزمایشات مثبتی را برای COVID-19 انجام می دهد


ترامپ می گوید وودی وی ، رودی جولیانی ، درمورد COVID-19 مثبت است.

• همچنین بخوانید: همه رویدادها در همه گیر COVID-19

جزئیات بیشتر در ادامه خواهد آمد …
منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>