بیکاری در کبک و کانادا اندکی کاهش یافته است


آمار کانادا روز جمعه اعلام کرد ، نرخ بیکاری در کبک با کاهش 0.5 درصدی به 7.2 درصد در ماه نوامبر کاهش یافت.

با ادامه روند نزولی مداوم که پس از ثبت رکورد 13.7٪ در ماه مه ، نرخ بیکاری این کشور 0.4 درصد کاهش یافت و به 8.5٪ رسید.


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>