برخورد رو در رو بین دو وسیله نقلیه در Saint-Jean-de-Mata


یک کامیون و یک وسیله نقلیه حوالی ساعت 6 صبح بامداد شنبه در جاده لوئیس-سیر در سن ژان د ماتا ، منطقه لانودیر با هم برخورد کردند.

کاترین برنارد ، سخنگوی Sûreté du Québec (SQ) گفت ، این دو وسیله نقلیه پس از برخورد جدی در جاده 131 آتش می گیرند.

سخنگوی SQ گفت: راننده کامیون در حالی که راننده اتومبیل پس از حبس شدن در اتومبیل خود در وضعیت وخیمی قرار دارد ، هیچ صدمه ای نخواهد دید.

یک عامل بازسازی و همچنین یک محقق از SQ برای تعیین شرایط حادثه به محل حادثه می روند.

پاسبان برنارد افزود: جاده 131 در منطقه بسته است.


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>