نیاز به احترام: درصورتیکه می خواهید فرزندتان در آتی اصلی احترام و شایسته حیاتی شما و دیگران برخورد کند، پس بایستی این اخلاق را از خویش شما ببیند. البته چنانچه امور طوری باشند که کودک از عهده انجام آنان به لطف برآید، به این ترتیب تشویق می شود و می خواهد کارهای بیشتری انجام دهد. خلاقیت در سرتاسر زندگی اشخاص یک منطق رشدی به وجود میآورد که به طور پیوسته یاد بگیرند و در فرهنگشان شریک باشند. کتاب نقش بازی در خلاقیت کودکان نوشتهی محمد مجدیان، عوامل موءثر در رویش خلاقیت کودکان را بررسی کرده و راهکارهای مفیدی برای تقویت و رویش خلاقیت در آنها ارائه میدهد. خلاقیت میزان دارایی اثبات اشخاص ویژهای نمی باشد بلکه یک قابلیت و امکان مثبت و اساسی همگی اشخاص سلامت است. اما اعتنا به عقاید او به معنا قبول نمودن آن نیست. نیاز به پذیرفته شدن: هر کودکی خواسته ها و عقاید متمایز دارد و مانند یک بزرگسال نیاز به پذیرفته شدن از سمت دیگران دارد. كودك رغبت داراست خویش را در جاي بزرگترها قالب بزند، پس زمينه رابطه او را حیاتی بزرگتران فراهم كنيد. نیاز به بازی: یک عدد از بهترین راستا های رشد جسمی و فکری کودکان دارای بازی و سرگرمی فراهم می شود که اثر گذاری بسزایی در تدریس کودک دارد. کودک نیاز به دوست داشتن از سمت دیگران دارد و اینگونه حساس ارزشمندی می کند. «هر که کودکی دارد باید در رویه تربیت او خود را تا سر حد بچه برساند. دارای توجه به اینکه رشد و تربیت فرزندان در آتی زندگی اجتماعی آن ها تاثیر بسزایی دارد، کلیدی نقش والدین در آموزش کودکان، اکثر از گذشته احساس می شود. کودکان هشت ساله احتمالا توان حرف گفتن درباره زندگی در شهر دیگری یا بضاعت ابراز عقیده و لحاظ خود را نداشته باشند؛ اما میتوانند داستانهایی بنویسند و در آن داستانها از کودکان دیگری بگویند که به جهت زندگی به شهرهای بهتری مسافرت کردهاند. نیازهای عاطفی نیز جزئی از زندگی محسوب می شوند که در قلمرو نیازهای طبیعی درونی انسان درباره اطفال قرار می گیرند.

ایندکسر