[ad_1]

بروز COVID-19 کاهش نمی یابد. ما چند ماه با ویروس خواهیم ماند. آیا دولت نباید ما را برای بدترین شرایط آماده می کرد؟

[ad_2]

منبع: maxgamer.ir

ایندکسر