امکان بازیافت ماسک و دستکش


شهرهای کبک برنامه ای را برای بازیافت ماسکهای یکبار مصرف و دستکشهایی که از زمان اجباری شدن آنها بسیار آلاینده بوده است ، به عنوان بخشی از اقدامات مبارزه با COVID-19 ، اجرا کرده اند.

در منطقه سن لوران مونترال ، ساکنان می توانند ماسک و دستکش استفاده شده را در جعبه های TerraCycle واقع در ساختمانهای عمومی مختلف بگذارند.

الیاف ، کشش و آلومینیوم ماسک ها را می توان بازیافت و به موارد جدید تبدیل کرد.

شهرهای Magog ، در Estrie و Cowansville ، در Montérégie نیز برای بازیافت ماسک و دستکش های یکبار مصرف خود با TerraCycle تجارت می کنند.


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>