[ad_1]

حدود 600000 قطعه بقایای فضایی در اطراف زمین وجود دارد که به طور مداوم در اطراف ماهواره های زیادی در حال حرکت هستند.

[ad_2]

منبع: maxgamer.ir

ایندکسر