آتش سوزی در روزمونت-لا پتی-پاتری | JDM


صبح روز یکشنبه آتش سوزی در خیابان Chabot در منطقه روزمونت-لا پتی-پاتری در مونترال رخ داد.

طبق اطلاعات اولیه از سازمان آتش نشانی مونترال (سیم کارت) ، آتش سوزی قرار بود صبح زود در پشت یک ساختمان دو طبقه آغاز شود.

لوئیز دروزیه ، سخنگوی سیم گفت: یک نفر به بیمارستان منتقل شد و پنج خانواده خود را در خیابان دیدند.

محیط امنیتی در خیابان Chabot و در خط مجاور ایجاد شده است.

بلندگو سیم کارت تأیید کرد: اکنون آتش کنترل شده است.

پلیس مونترال تحقیقاتی را برای احراز شرایط حادثه آغاز کرده است.


منبع: maxgamer.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>